Návštěv :
Celkem : 4341
Týden : 6
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 18.01.2022 14:42:21

Administrace

HISTORIE KNIHOVNY V LADNÉ

 

 

 

 První zmínka v archívech a historických dokladech byla  založena v r.1883 Občanská beseda, která již v té době vlastnila 310 svazků.

Asi od r.1930 podle  pamětnice a bývalé knihovnice p. Zdislavy Čechové, zřídila ČSL knihovnu (Lidovecká knihovna). Ta sídlila v Lidovém domě vedle kostela. Paní Čechová v ní půjčovala knihy od r.1940 do r.1953 každou neděli v 1 hod. po poledni, po mši.

 O osvětu a dohled nad knihami se staral p. František Čapka, vyučený knihvazač a místní spisovatel povídek z našeho kraje. Po nástupu k moci KSČ zorganizoval s p.Nešporem (Zdařílkem) záchranu a úschovu cenných knih.

 V dalších letech  knihovna působila na MNV odkud  v r.1958 knihovnu se 1325 svazky přestěhovali do zdejší školy a knihy půjčovali učitelé.

 V r. 1976 po sloučení Ladné s Břeclaví knihovna přešla pod správu Okresní knihovny Břeclav a stala se její pobočkou. Od r.1982 je zřízena stávající knihovna, jejíž  prostory  původně zbudovali občané Ladné r.1961 v akci ,, Z“  jako přísálí KD a byt pro pošťáka.

OBRÁZEK : img00232.jpg

 OBRÁZEK : img00234.jpg

  Okresní knihovna se starala o knižní fond a o vybavení počítači se zasadila p. Libuše Zháňalová ze sponzorských darů.

  Od 1. ledna 2007 po osamostatnění Ladné (v r.2006) je Místní knihovna spravována Obecním úřadem Ladná.Prostory knihovny prošly v létě r. 2009 rekonstrukcí, vymalováním a doplněním nábytkem, viz foto ve fotogalerii.

  Více než 11 000knih je registrováno v moderním systému Clavius, který plně automatizuje procedury výpůjček a vracení knih. Eviduje ,,účet“ každého čtenáře, aktuální stav výpůjček, termíny vrácení apod. Knihovna také využívá výměnného fondu z Regionálních služeb. Fond je obměňován 2–3× ročně. Obecní úřad každým rokem přispívá 30 000,– Kč na obnovu knižního fondu a nákup časopisů.