Místní knihovna Ladná
Naposledy aktualizováno: 08.01.2019 09:52:31

 

 

 

Pátky s družinou

16.listopadu jsem připravila pro děti hru ,, Hledači pokladů“. Děti hledaly knihy podle označení na lístku, kde je schován poklad. Každý úspěšný hledač byl odměněn malou sladkostí a drobným dárkem. Tímto způsobem jsem se snažila děti zábavnou formou naučit vyhledat knihy o které mají zájem.

             OBRÁZEK : 20181116_134646.jpg                                        OBRÁZEK : 20181116_1339141.jpg  

23.listopadu přijal pozváni do knihovny hajný pan Ladislav Novotný. Dětem povídal o zvířatkách, ukázal v knize ptáky u nás žijící. Pustil krátké video ze zámku a bažantnice v Židlochovicích. Seznámil nás s tím co se v bažantnici děje a k čemu slouží. Panu Novotnému děkujeme za zajímavé odpoledne.

 OBRÁZEK : 20181123_140503.jpg    

 

30.listopadu přijal mé pozvání u nás již známý  cestovatel pan JUDr. Nesnídal Jan. Tentokrát se beseda uskutečnila v nové školní družině, kde se dá skvěle promítat. Pan Nesnídal ukázal barevné fotografie z přírody ze svých cest po Anglii a Sri Lance. Děti nejvíce zajímaly zvířata ze Srí Lanky. Cestovatel se mi svěřil, že již na daleké cestě přemýšlel co by ty děti z Ladné mohlo zajímat. Myslím si, že vyprávění bylo nejen zajímavé, ale i poučné. K tomu pomohla i p. vychovatelka Střelská, která kladla správné otázky pro děti. Velký dík patří p.Nesnídalovi  za pěkné odpoledne.

OBRÁZEK : pb130482.jpgOBRÁZEK : pb130483.jpg

 

 

 

 

Podzimní návštěva MŠ kuřátka      (říjen 2018)

V říjnu navštívily děti ze třídy Kuřátek pod vedením paní učitelky Kobrové knihovnu.Na úvod si prohlédly knižky které tu pro ně máme. Některé děti ještě v knihoně nebyly tak to pro ně bylo lákavé a zajímavé.

Následně jsme si povyprávěli o podzimu, co se děje v přírodě. Šikovné děti vymalovaly obrázky a ty nejzručnější i vystřihaly. Vyslechly pohádku čtenou naší ochotnou čtecí babičkou paní Černou a na závěr zhlédly i  filmovou verzi. Určitě pro děti návštěva byla zajímavá. Z několika z nich se staly čtenáři knihovny.

OBRÁZEK : 322.jpg                              OBRÁZEK : 324.jpg

 

OBRÁZEK : 325.jpg                              OBRÁZEK : 326.jpg   

 

 

 

Pohádkové dopoledne 

 Pro děti z MŠ ve spolupráci s paní učitelkou Kobrovou, jsme uspořádali ,, Pohádkové dopoledne". Každé dítě si samo vybralo z regálu knihu, kde poznávali pohádkové postavičky. Malý čtenáři překvapili svou znalostí spousty pohádek.

K poslechu dětem přečetla paní Černá s klubu seniorů poutavý přiběh ,,O mluvícím kocouru Mikešovi". Domů si každý školáček odnesl vlastnoručně vymalovaný obrázek pohádkové postavičky.

OBRÁZEK : 017.jpg

OBRÁZEK : 020.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK : 025.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V únoru žáci družiny přišli představit své vlastní knihy z domova. Každý svými slovy povyprávěl krátký obsah. Tak jsem získala představu jaká četba děti zajímá.

                           OBRÁZEK : 015.jpg

 

Vyhodnocení soutěže ,, NÁŠ SPISOVATEL" 

V lednu proběhlo v knihovně ve spolupráci s vychovatelkou družiny ZŠ p. Střelskou vyhodnocení soutěže ,,NÁŠ SPISOVATEL". Ti nejúspěšnější byli odměněny malou knihou.

Na prvním místě se umístilo trio Vojta Julínek, Adrianka Hurská a Adam Zekai

OBRÁZEK : 023.jpg

Druhé místo obsadili žáčci s druhé třídy Anička Kočíbová a Tomášek Sedláček

 
                    OBRÁZEK : 0201.jpg                                      OBRÁZEK : 019.jpg

 

Třetí místo obsadil Natan Albrecht

                                                         OBRÁZEK : 022.jpg

Gratuluji, ale všechny děti zaslouží pochvalu za snahu.

 

Naši spisovatelé

(listopad 2017)

 

Na další návštěvu, paní vychovatelka dětem vyrobila knihy. Ty měly v knihovně načerpat inspiraci pro napsání, prvňáčci namalování příběhu. Někteří pracovaly samostatně jiní s kamarádem. Svou prací, předem již z domova připravenou, zaujal náš malý spisovatel Vojta Julínek.  Jeho příběh ,,Zlaté žezlo“ na titulní stránce pěkným písmem popsal Adam Zekaj. Nápaditou ilustrací vyzdobila Adrianka Hůrská. Za jejich spolupráci si jistě zaslouží velkou pochvalu. Samozřejmě i ostatní zaslouží chválu za jejich snahu.

 

OBRÁZEK : nasi_spisovatele.jpg

 

 

       OBRÁZEK : spis2.jpgOBRÁZEK : spis1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní návštěva školčátek

V listopadu přišly na krátkou návštěvu do knihovny naše nejmenší děti ze školky. V dopolední hodině se vystřídaly obě třídy.  Něktré děti  knihovnu neznají,proto ještě v prosinci před vánocemi se určitě sejdeme s předvánočním programem.OBRÁZEK : 174.jpg

OBRÁZEK : kur_l1.jpgOBRÁZEK : 178.jpg

 

 

 

 

První návštěva knihovny ve školním roce 2017

 Nový školní rok naším školákům již začal. Doufám že každý žáček je po prázdninách odpočatý. Těší se na své kamarády a paní učitelky, které jim jistě přichystaly spousty zajímavostí.

Taky v naší knihovně ve spolupráci s p. vychovatekou Střelskou se budeme pravidelně scházet. Na prvním setkání děti přinesly obrázky s podzimní náladou.

 

OBRÁZEK : 20170912_134302.jpg

OBRÁZEK : 20170912_134320.jpg

 

Výtvárná soutěž

Děti navštěvující družinu naší ZŠ se na moji prosbu zapojily do výtvarné soutěže ,,S RUMCAJSEM ZA ČESKÝMI TRADICEMI“. Soutěž vyhlásil Nadační fond Jičín – město pohádky a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Malí umělci pod vedením p. vychovatelky Střelské namalovali spousty pěkných obrázků. Ty nejzdařilejší jsme zaslali do soutěže. Doufáme, že některé z nich budou oceněny.

OBRÁZEK : jic2.jpgOBRÁZEK : jic3.jpg

 

Konec čtenářského kroužku ve školním roce 2016/2017

V měsíci květnu jsme ukončili čtenářský kroužek. Někdo byl rád, že klub končí, ale většina dětí pilně četly a vedly si své čtenářské deníky. Nejvíce bych chtěla pochválit Vojtěcha Julínka. Je to náš největší čtenář.

Ve čtenářské kroužku jsem seznámila děti se spisovateli: Václavem Čtvrtkem, Ondřejem Sekorou, Astrid Lindgrenovou, Markétou Zinnerovou, Jaroslavem Foglarem, Boženou Němcovou, Jaroslavem Němečkem (autor Čtyřlístku), Eduardem Štorchem a Hans Christianem Andersenem. Ke každému spisovateli jsem nabízela knihy k přečtení. Snažila jsem se vybrat vždy autory, které by děti mohly zajímat. Zájmy dětí jsou však rozličné, takže se to ne vždy u všech povedlo. Ale doufám, že každý alespoň něco přečetl. 

 OBRÁZEK : p.k_.jpg

Čtenářský kroužek v knihovně:

Od začátku školního roku se pravidelně ve spolupráci s družinou ZŠ jednou za měsíc setkáváme s žákyv knihovně. Děti se seznamují se spisovateli, o kterých si myslím, že je mohou zajímat a měly by znát. Malé čtenáře jsem seznámila s tvorbou a životopisem Václava Čtvrtka, Astrid Lindgrenové, Jaroslava Foglara, Markéty Zinnerové, Ondřeje Sekory, Boženy Němcové. Děti mají za úkol vypůjčit si alespoň jednu knihu, která je zajímá, a napsat do čtenářského deníku krátce obsah. Prvňáčci mají namalovat obrázek. 

 OBRÁZEK : cten_krou2.jpg

 Velikonoční setkání s předškoláky

 Předškolní děti navštívily opět místní knihovnu. Na programu tentokráte byly Velikonoce. Povyprávěli jsme si o velikonočních zvycích a tradicích, děti si vyrobily zdobená papírová vajíčka na špejli, jimiž doma přispěly k velikonoční výzdobě, zarecitovaly paní knihovnici básničku „Vajíčka“, kterou se naučily ve školce a na závěr se pobavily u veselého příběhu s názvem: Velikonoce u Spejbla a Hurvínka. Na rozloučenou děti dostaly sladkou pomlázku a na oplátku mě popřály příjemné svátky.

 OBRÁZEK : b.vel_.jpgOBRÁZEK : b.vel5_.jpg

 

Předvánoční setkání s předškoláky 

Před vánocemi se děti přišly naladit na nejpěknější svátky v roce a vyrobit pěknou ozdobu. Pro dokonalou atmosféru jim paní  Černá přečetla zimní pohádku.

OBRÁZEK : vanoce.jpgOBRÁZEK : vanoce_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK : vanoce3.jpg

OBRÁZEK : vanoce4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK : vanoce5.jpg

OBRÁZEK : vanoce6.jpg

 

Podzimní setkání s předškoláky

 

Začátkem listopadu zavítali do knihovny předškoláci z naší MŠ v doprovodu pani učitelky Kobrové. Děti tentokrát tvořily papírové dýně. Výroba dýní byla celkem složitá. Předškoláci museli vystřihávat podle namalované předlohy, pět stejných části slepit dohromady, nazdobit zelenými lístečky. Některé děti si poradily samy. Méně šikovným jsme s paní učitelkou vypomohly. Svůj výrobek jistě žáci přinesli domů na ukázku rodičům.  Na uklidněnou si vyslechli úryvek z knihy ,,Detektiv Koumes", kterou si zapůjčili do školky. Na další hrátky  pro nedostatek času se  nedostalo, ale jistě jej nahradíme při další návštěvě.

 

 

OBRÁZEK : dyne7.jpg  OBRÁZEK : dyne2.jpg

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA PRO MALÉ ČTENÁŘE,                            

MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ I PRARODIČE  

DO NAŠÍ MALÉ, ALE MILÉ MÍSTNÍ KNIHOVNY

DĚTI ZDE NAJDOU VÝBĚR KNIH Z BELETRIE, SPOUSTY POHÁDEK,

 POUTAVÝCH PŘÍBĚHŮ, ŘÍKADLA, NEJMENŠÍ DĚTI JISTĚ ZAUJMOU LEPOLERA,

 

OBRÁZEK : p6030294.jpgNEMĚJTE OBAVU PŘIJÍT

S TĚMI NEJMENŠÍMI NEPOSEDY

 

KNIHOVNU MÁME OTEVŘENOU

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 10.00 DO 12.00

 A OD  13.00 DO 18.00

 

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ KNIHOVNICE

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení soutěže

V tomto školním roce  soutěž ,,Nejpilnější čtenář“ OBRÁZEK : p6110295.jpgs největším počtem 86 přečtených knih vyhrála Helenka Struhárová . Na zkrácení volného prázdninového času získala malou knihu.

Na druhém místě s počtem 26 knih se umístil náš prvňáček František Šalé. Starším čtenářům připadne množství knih malé, ale žaček se teprve učí číst a věřím, že pod dohledem rodičů knihy přečetl.

OBRÁZEK : 059.jpg

 

 

Další místa nemá cenu ani vyhlašovat pro malý zájem.Gratuluji a těším se na stálé návštěvy naší knihovny.

Doufám že i nadále zůstanou věrni naší knihovně.

 

 

 

 

 

 

 

 

Předprázdninový program pro děti

z MŠ a družiny ZŠ

V květnovém setkáním dětí z družiny přišly prokázat znalosti ze zeměpisu, hádat lidové hádanky. Každá správná odpověď byla odměněna sladkostí.

OBRÁZEK : kviz_1.jpg

OBRÁZEK : kviz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti ze třídy Berušek malovaly, vystřihovaly a lepily, některé samostatně, některé za pomoci p. učitelek čarodějnici. Se svým výtvorem se mohly předvést doma rodičům. K poslechu p. učitelka Vojteková přečetla úryvek pohádky Malá čarodějnice a jednu epizodu vzhlédly s PC. 

OBRÁZEK : car_2.jpg

OBRÁZEK : car_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

       OBRÁZEK : car_9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S důvodu oprav v naší škole jsme se zřejmě v tomto školním roce setkali naposledy.

Všem dětem, malým i velkým přeji příjemné a veselé prázdniny.

Březen 2016 měsíc knih v naší knihovně

OBRÁZEK : p6180859.jpgTak jak v loňském roce i letos, pravidelně knihovnu navštěvují děti z družiny. Nyní pomohly s vymalováním obrázků z pohádek ,,O pejskovy a kočičce“. Tyto obrázky seznámily malé děti z MŠ s postavičkami z vyprávění.  

 

 

 

 

Následovně přišly Berušky z MŠ pod vedením paní učitelky Kobrové poslechnout příběh z této  knihy, který poutavě přečetla p. Mendlová. Malý posluchači po soustředěném  poslechu vymalovaly obrázky, které si i ze sladkou  odměnou odnesly  domů.

 OBRÁZEK : ber_cteni_2.jpgOBRÁZEK : ber_cteni.jpg

 

 

 

 

 

 

                                       OBRÁZEK : ber_cteni_3.jpg

 

Berušky v knihovně

S knihami se máme seznamovat od nejmladšího věku. Toho se drží i paní učitelka Kobrová z mateřské školky. Děti ze třídy Berušek přišly

za Rumcajsem. Vzpomínaly na postavičky z příběhu, pří poslechu pohádek OBRÁZEK : berusky_1.jpgmalovaly omalovánky.

  

OBRÁZEK : berusky_9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek ze soutěžě

,,Pohádkový rok"

od Aničky Kučerové

OBRÁZEK : rumcajs_mal.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení nového školního roku v knihovně

Naše nejmenší školní děti navštívily se svou paní družinářkou knihovnu. Děti které ještě knihovnu neznaly, si prohlédly zajímavé knihy .OBRÁZEK : p9241312.jpg

 

 

 

 OBRÁZEK : p9241313.jpg

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK : p9241315.jpg

 

 

 

 

 

Nejpilnější čtenářka školního roku 2014/2015

Se zpožděním představuji nejpilnější čtenářku, kterou se opětovně stala

Sabinka Povolná.         OBRÁZEK : p6261156.jpg

GRATULUJEME

 

 I pro již začatý školní rok 2015/2016 vyhlašujeme

další ročník soutěže. Doufám že se zapojí i nový čtenáři.

 

 

 

 

 

 

Kudy z nudy?

Děti se jistě těší na prázdniny, dospělí na dovolenou. Zpříjemnit pohodu si můžete pěknou knihou.  Do fondu knihovny přibyly další nové, nebo zapůjčené knihy.

Co se dělo v knihovně za uplynulé období ?

Proběhlo vyhodnocení druhé části soutěže ,,POHÁDKOVÝ ROK“, aneb OBRÁZEK : mal.jpgkreslíme pohádky.  Soutěže se zúčastnilo devět dětí, starších i mladších. Porota složená z důchodkyň, které pravidelně navštěvují knihovnu, vybrala obrázky od Adelínky Sotchi z první třídy a čtvrťáka Ondřeje Kužmy.

 

Velmi si cením spolupráce s družinou. Děti, pod vedením paní družinářky Marie Střelské, obnovily nově obrázky na stěnách knihovny.

 

 

 

S dětmi z družiny jsme ke DNI DĚTÍ malovali před knihovnou. Za pěknémalování dostaly sladkou odměnu.      

 

  OBRÁZEK : p5231057.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejen děti z družiny, ale i parta dívek čtenářek se pravidelně schází v knihovně. Kromě půjčování knih a časopisů se seznamují s prací knihovnice.  Pomáhají s výzdobou knihovny.OBRÁZEK : zdob.jpg

                                                                 

Pozvání do knihovny od mladých čtenářek

Pojďte se podívat do Místní knihovny Ladná. Je tu připojení k internetu, velký výběr knížek pro malé i velké. Bývají tu i zábavné soutěže v kreslení pohádek, turnaje v pexesu a celoroční soutěž o nejpilnějšího čtenáře. A nejsou tu jen knihy, ale i zábavné a naučné časopisy.       Krajčovičová Kristýna

 

Přijďte se podívat do místní knihovny. Na chutě si přijdou všechny věkové kategorie, jak dospělí, tak ti nejmenší. Pro zájemce v době otevření knihovny je internet zdarma. Dají se tu hrát hry. Každý rok se soutěží o nejpilnějšího čtenáře, kterým se můžeš stát i ty. Knihovna má otevřeno každý čtvrtek od 10.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 18.00 hod i v době prázdnin. Tak neváhejte a přijďte se k nám podívat!

Povolná Sabina

                                                                         

 

 

 

 

odpoledne plné her v knihovně

pro děti z Ladné

OBRÁZEK : p2200991.jpg

 

 

        

OBRÁZEK : p2180987.jpg

 

 

 

 

OBRÁZEK : oddelovac_tuzky.gif 

 

 NA JIŽ 4. ROČNÍK

TURNAJE  V  HRANÍ   PEXESA

KTERÝ SE USKUTEČNIL V PRÁZDNINOVÝ DEN

PŘIŠLO SICE JEN MALÝ POČET ZÁJEMCŮ,

ALE O TO TURNAJ BYL ZÁBAVNĚJŠÍ

OBRÁZEK : p2180985.jpg

 vítězkou se stala opět Deniska Babocká

 

 

 OBRÁZEK : oddelovac_tuzky.gif

 

 

 

 

OBRÁZEK : th_9.jpgVÁNOČNÍ  PEČENÍ

 

 BESEDA  V MÍSTNÍ  KNIHOVNĚ 

 

U  KÁVY

 

NAD  RECEPTY VÁNOČNÍCH  CUKROVINEK

 

 

 

 

 

KDY:   v pátek 12.12.2014  od 16.30hod

 

 VSTUPNÉ:  recepty  cukrovinek

 

                     +  malé  vzorky (není  podmínkou)

 

 

 

 

 

Zveme všechny  ženy každého věku

 

 

 

                                            OBRÁZEK : th.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR! V KNIHOVNĚ PROBÍHÁ CELOROČNÍ SOUTĚŽ

„POHÁDKOVÝ ROK“,

 

aneb, KRESLÍME ZNÁMÉ POHÁDKY

 

V říjnu, listopadu a prosinci jsou to tyto pohádky:

 

  • O SMOLÍČKOVI
  • O ZLATOVLÁSCE
  • O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH

 

Výkres a pastelky dostaneš od paní knihovnice.

Nejpovedenější obrázky budou vystaveny v knihovně a odměněny

 

děvčata již malují, zapojte se i Vy

OBRÁZEK : pa110949.jpg

OBRÁZEK : oddelovac_tuzky.gif

 

     MÍSTNÍ  KNIHOVNA

 

VYHLAŠUJE  III. ROČNÍK   SOUTĚŽE

 

        

 

„O  NEJPILNĚŠÍHO  ČTENÁŘE“

PRO  ŠKOLÍ ROK  2014 - 2015

 

 

 

 

 

STAŇ  SE  I  TY  NEJPILNĚJŠÍM  ČTENÁŘEM 

 

 

 

Kniha je tvůj věrný přítel, který tě nikdy nezradí,
A je stále s tebou ve chvílích dobrých i zlých.
Učí tě poznávat svět a život, takový, jaký je i není.

 

MÍSTNÍ  KNIHOVNA

 

             představuje

 

  NEJPILNĚJŠÍ  ČTENÁŘKY

 

  ŠKOLNÍHO  ROKU  2013/2014

 

 

 

SABINKA POVOLNÁ             TEREZKA VEJROSTOVÁ

OBRÁZEK : p5210807.jpgOBRÁZEK : p5210809.jpg

 

 Děvčatům za svou snahu a pěknou zálibu, byl udělen titul NEJPILNĚJŠÍ ČTENÁŘKA ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 

a na památku, jistě zajímavou knihu

GRATULUJEME

Třetí ročník Turnaje hraní pexesa

V době jarních prázdninách přišli malý i velcí školáci do knihovny na 3. ročník turnaje v hraní pexesa. Zájemců o zábavu a napětí přišlo nad očekávání dost.  Děvčata, kluci si zahráli navzájem. Nejmenší prvňáčci se svou zarputilostí vyrovnali i děvčatům z osmé třídy.

Výherci : již po druhé zvítězila Denisa Babocká, na druhém místě se umístil Viktor Čech a třetí místo obsadila Denisa Osičková

                                    OBRÁZEK : pexeso_12.jpg

OBRÁZEK : pexeso_13.jpg

                                                OBRÁZEK : pexeso_11.jpg            

 

GRATULUJEME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za odměnu byla všem dětem dobrá nálada i malá sladkost

OBRÁZEK : pexeso_10.jpg

 

Adventní dílna v knihovně

Před adventem se sešly zájemkyně v malé dílně. Ve zkratce nás p. Ludmila Kasalová seznámila s tradicí adventu. Předvedla výrobu, co všechno se dá použít na zdobení věnečků a vánočních svícnů. Jistě se ženy inspirovaly a naladily do vánoční pohody. 

 

OBRÁZEK : pb190663.jpg

  OBRÁZEK : pb190665.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK : pb190667.jpg

    

 

    OBRÁZEK : pb190673.jpg

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši školáci v knihovně

 

Školáci navštěvují knihovnu v rámci vyučovacích hodin. S pomocí svých učitelek vyhledávají knihy pro ně užitečné ve vyučování. Taktéž děti navštěvující dramatický kroužek vedený paní učitelkou Laubovou využívají knihovnu pro nastudování jejich hry.

 

Poděkování patří všem dětem z družiny ZŠ  pod vedením paní učitelky Střelcové za pěknou podzimní dekoraci knihovny. Výtvarníci převzali patronaci nad pravidelnou obměnou výzdoby.

 

 

 OBRÁZEK : p9230601.jpg   OBRÁZEK : p9230602.jpg

 

                             OBRÁZEK : p9230604.jpg

 

 

 

 

PŘEDHODOVNÍ BESEDA

V pátek 6. záři ženy v knihovně pobesedovaly u kávy, nad recepty hodovních koláčků a zákusků. Některé recepty, staré, od svých maminek a babiček, jsme si vyměnily. Poradily nejlepší postupy. Ochutnaly  přinesené vzorky svého umění. Beseda byla jistě pro všechny zúčastněné inspirativní a zajímavá.

OBRÁZEK : p9040595.jpgOBRÁZEK : p9040596.jpg

 

Jeden vzor

Recepty od p.Hartošové

       Koláčky

¼ l mléka

65 dkg hl. mouky speciál

15 dkg másla

3 dkg sádla nebo oleje

10 dkg ml. cukru

5 žloutků

6 dkg kvasnic

Špetku soli, citrónovou kůru, trošku rumu

 

Zbylé bílky můžeme použít na:

Bílkový chlebíček

7 bílků

20 dkg cukr krystal

18 dkg hl. mouky

12 dkg hery

1 bal. kand. ovoce

Bílky ušleháme nad parou, přidáme cukr a dobře ušleháme.

Přidáme mouku s nakrájeným kand. ovocem + přidat rozpuštěný vlahý tuk.

Do formy dáme peč. papír

Pečeme mírně asi 50˚- 70˚ dobrou 1 hod

 

 

 

 

I pro školní rok 2013 – 2014 vyhlašuje Místní knihovna  pro děti do 15 let další ročník soutěže

                                     ,,O nejpilnějšího čtenáře”

 

 

 

Za školní rok 2012-2013 se umístila na prvních třech místech samá děvčata.

 

Na 1. místo se pročetla Terezka Lůcká s počtem 63 přečtených knih.

 

OBRÁZEK : p6190422.jpg

 

Druhá s počtem 59 přečtených knih se umístila Terezka Střelská.

 

OBRÁZEK : p6260436.jpg

Třetí skončila Kristýna Hrdová se 46 knihami.

 

OBRÁZEK : p6260437.jpg

Každá dívka byla odměněna pěknou knihou podle žánru který ji zajímá. Gratulujeme a těšíme se na hojnou návštěvu malých i mladých čtenářů

OBRÁZEK : p6190420.jpg

 

 

Ladenská  Sluníčka  v  knihovně

 

V  úterý  28. května přišla do knihovny roztomilá návštěva, maminky s nejmenšími dětmi ze sdružení  „ Ladenská  Sluníčka”. Maminky, které ještě  knihovnu  neznaly,  si prohlédly,  co v knihovně nabízíme.  Jedna z maminek přečetla dětem úryvek z oblíbeného Krtečka.  Na to společně zazpívali jejich rituální písničku. Posuďte sami, jak se dětičky roztomile bavily  v knihovně. 

 

OBRÁZEK : p5270397.jpg

Další fotografie naleznete ve fotogaleri

 

 

Obecní úřad nám půjčil velmi zajímavou knihu

       Atlas krajiny České republiky

 

OBRÁZEK : 011.jpg        OBRÁZEK : 010.jpg

      v knize naleznete:      krajinná ekologií    
                                           geografie krajiny
                                           krajinomalba
                                           geografické atlasy
                                           obecná geografie
                                           systematická geografie
            
Knihu není možno pro velký formát zapůjčit domů, jen ke stůdiu v knihovně                                         

 

 

 


 

Zábava v knihovně

 

Poslední listopadovou sobotu měly všechny děti možnost v knihovně se pobavit  na  2.ročníku turnaje v hraní pexesa. Přišli malí i velcí hráči, zahráli si každý s každým.

 

Pořadí výherců                           OBRÁZEK : pb230325.jpg

1.místo: Deniska Babocká

2.místo: Matyáš a Jáchym Tachovští

3.místo: Kristýnka Hrdová

 

Na závěr byly všechny  děti odměněny pěknou zábavou i malou sladkostí.

Fotografie z turnaje naleznete ve fotogalerii.

 

 

 

Letošní Týden knihoven   

 

Naše děti z MŠ, se seznámovaly s knihovnou. Prohlédly si pohádkové knihy a časopisy.Soutěžily v poznávání pohádek podle obrázků z knih. Namalovaly obrázky podle své fantazie, většinou hrady a zámky. Obrázky jsou vystaveny v knihovně, kde si je rodiče i prarodiče mohou prohlédnout. Všichni předškoláci za velkou snahu byli odměněni sladkostí a velkou medailí.

 

 OBRÁZEK : p9260222.jpg

 

 

 I žáčci 1. a 2. třídy ZŠ se přišli seznámit, kteří ji ještě neznají, s knihovnou. Na uvítanou přednesli básničku, kterou se ten den naučili s paní učitelkou Kobrovou ve škole. Prohlédli si nové knihy pro děti a odpověděli na pár pohádkových hádanek. Děti předvedly, jak již umí číst.

Na závěr si pěkně vymalovaly záložky do svých knih.

OBRÁZEK : p9250203.jpg

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii

 

   

 

 

 

 

Pohádkové odpoledne

V pátek 15. června, ve spolupráci s paní učitelkou Střelcovou , proběhlo pro děti z družiny naší základní školy Odpoledne plné pohádek. Děti si zasoutěžily v pohádkovém kvízu, poznávaly pohádkové bytosti, vyluštily křížovky.OBRÁZEK : p6080142.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr vymalovaly pěkné obrázky, se kterými jsme si vyzdobili 

knihovnu.OBRÁZEK : p6080149.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za velkou snahu byl každý  žáček odměněn malou sladkostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Proces zabral 0.0062 sekund času a 0.92MB paměti.